Calcium Boost15

Amino ve Organik asitler, strese toleransı sağlayan bazı biyostimulantlar (Poylhydroxycarboxylic Acid), temel (N), ikincil (Ca) ve iz elementlerle oluşturulan bu gübre çözeltisi oldukça yüksek kalsiyum içeriğine sahiptir. Kalsiyum çok ağır bir metal elementi olduğu için bitkide alınımı ve taşınımı zor olduğundan bu formülasyona kalsiyumun alımını ve taşınmasını hızlandırıcı ekten maddelerin yanında hücre zarı ve çeperini onarıcı etken bileşiklerde kullanılmıştır.