Organıc Boost

Toprakta çözünmeyen formda bulunan bitki besin elementleriyle kompleks yaparak onların bitkiye alınım sürecinin başlatılmasına yardım ederken, içeriğindeki yüksek Fulvik Asit sayesinde topraktaki organik madde seviyesini yükseltir. Köklenmeyi önemli ölçüde arttırıken toprağın tuzluluğunun da azaltılmasına katkı sağlar.