Nitrogen Pro

Bitkinin azot ihtiyacını en optimum şekilde kısa sürede karşılayabilen sıvı formda bir gübre çözeltisidir. Formulasyondaki azot formları dengeli bir biçimde oluşturulmuştur. Azotun yanında bitkisel yapıya hemen katılıp metabolize olacak şekilde suda çözünür kükürt formu da mevcuttur. Bu kükürt sayesinde azot formlarından maksimum yarar hedeflenmiştir. Bitkinin güçlü yeşil aksam oluşturmasına önemli katkı sağlaması dışında ayrıca meyvelerde renk ve aroma oluşumuna önemli ölçüde zemin hazırlar.