Phosphorus Pro

Çinko ile zenginleştirilmiş, Azot ve yüksek oranda Fosfor içeren sıvı içerikli NP gübresidir. Kök gelişimine yardımcı olurken ayrıca çiçeklenme döneminin başlangıcında daha sağlıklı çiçeklenmeği ve filizlenmeyi sağlar.